Monday, 28/11/2022 - 22:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS An Ninh
Thư viện ảnh
HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CUỘC THI


          HSG Cấp Huyện
Năm học 2017-2018
    
Nguyễn Ngọc Đức
Môn: Tin học
Đạt giải Nhì
    
Đồ Thị Thanh Mai
Môn: Ngữ Văn
Đạt giải Ba
    
Trịnh Mộc Bửu Trâm
Môn: Lịch sử
Đạt giải Khuyến Khích
    
Đồ Thị Thanh Mai
Môn: VHCT
Đạt giải Nhì
    
Trần Minh Trí
Môn: CASIO
Đạt giải Nhất
    
Nguyễn Văn Yên
Môn: CASIO
Đạt giải Nhì
    
Huỳnh Phương Thanh
Môn: CASIO
Đạt giải Ba
    
------------------------------
      HKPĐ Cấp Huyện
Năm học 2017-2018
    
Nguyễn HOàng Giang
Cầu đá đôi nam
Đạt giải Ba
    
Nguyễn Hoàng Khang
Cầu đá đôi nam
Đạt giải Ba
    
Trần Ngọc Hạnh
Cầu đá đôi nữ
Đạt giải Nhì
    
Nguyễn Thị Hồng Nhẫn
Cầu đá đôi nữ
Đạt giải Nhì
    
Nguyễn Văn Yên
Cầu đá đơn nam
Đạt giải Nhất
    
Đỗ Thị Thanh Trúc
Cầu đá đơn nữ
Đạt giải Nhất
    
Nguyễn Văn Yên
Cầu đá đôi nam nữ
Đạt giải Nhất
    
Đỗ Thị Thanh Trúc
Cầu đá đôi nam nữ
Đạt giải Nhất
    
Nguyễn Thị Liên Nhung
Bơi ếch Nữ
Đạt giải Nhất
    
Lê Đại Lợi
Bơi ếch Nam
Đạt giải Ba
    
Lê Dương Ngọc Trân
Bơi tự do Nữ
Đạt giải Nhì
    
Nguyễn Hoàng Phúc
Bơi tự do Nam
Đạt giải Ba
    
Lý Thị Ngọc Hằng
Chạy 800m Nữ
Đạt giải Nhất
    
Huỳnh Tuấn Văn
Chạy 1500m Nam
Đạt giải Nhất
    
Nguyễn Ngọc Đức
Chạy 100m Nam
Đạt giải Ba
    
Lâm Văn Thoại
Cầu lông đôi Nam
Đạt giải Ba
    
Võ Hồng Quốc Anh
Cầu lông đôi Nam
Đạt giải Ba
    
Trịnh Mộc Bửu Trâm
Cầu lông đôi Nữ
Đạt giải Ba
    
Tiêu Hồng Tú Phụng
Cầu lông đôi Nữ
Đạt giải Ba
    
Lý HUỳnh Thanh
Nhảy cao nam
Đạt giải Nhất
    
Lý Thị Mỹ Nhung
Nhảy xa Nữ
Đạt giải Ba
    
Lâm Trương Ngọc Trâm
Cờ vua Nữ
Đạt giải Nhất
    
Phạm Quang Diệu Hương
Cờ vua Nữ
Đạt giải Nhì
    
Châu Phong Nhã
Cờ vua Nam
Đạt giải Nhất
    
Phạm Hoàng Bảo
Ném bóng Nam
Đạt giải Ba
    
Lâm Ngọc Thúy
Ném bóng Nữ
Đạt giải Nhì
    
------------------------------
      HSG Cấp Tỉnh
Năm học 2017-2018
    
Nguyễn Ngọc Đức
Môn: Tin học
Đạt giải Nhì
    
Đồ Thị Thanh Mai
Môn: Ngữ Văn
Đạt giải Khuyến Khích
    
------------------------------
      HKPĐ Cấp TỈnh
Năm học 2017-2018
    
    
Nguyễn Văn Yên
Cầu đá đơn nam
Huy CHương Bạc
    
Đỗ Thị Thanh Trúc
Cầu đá đơn nữ
Huy Chương Đồng
    
Nguyễn Văn Yên
Cầu đá đôi nam nữ
Huy Chương Đồng
    
Đỗ Thị Thanh Trúc
Cầu đá đôi nam nữ
Huy Chương Đồng
    
Nguyễn Thị Liên Nhung
Bơi ếch Nữ
Huy Chương Đồng
    
Nguyễn Hoàng Phúc
Bơi tự do Nam
Huy Chương Đồng
    
Huỳnh Tuấn Văn
Chạy 1500m Nam
Huy Chương Đồng
    
Lý HUỳnh Thanh
Nhảy cao nam
Huy Chương Đồng
    
------------------------------
     HSG Cấp huyện
Năm học 2016-2017
    
Tạ Thị Thu Yến
Môn: Lịch sử
Đạt giải Nhất
    
Quách Thanh Tùng
Môn: Lịch sử
Đạt giải Ba
    
Trần Thị Mỹ Uyên
Môn: GDCD
Đạt giải Khuyến Khích
       
Lưu Mỹ Quế
Môn: Tiếng Anh
Đạt giải Nhì
    
Dương Phan Như Hảo
Môn: Tiếng Anh
Đạt giải Ba
    
Lê Thị Ngọc Thanh
Môn: Tiếng Anh
Đạt giải Khuyến Khích
    
Nguyễn Ngọc Đức
Môn: Tin học
Đạt giải Ba
    
Trần Tấn Hưng
Môn: Tin học
Đạt giải Khuyến Khích
    
Lê Diệu Ái
Môn: Toán 8
Đạt giải Ba
       
Lam Bửu Đăng
Môn: Vật lí
Đạt giải Khuyến Khích
    
Ông Nguyễn Thanh Nhựt
Môn: CASIO
Đạt giải Ba
    
Trương Nhân Hào
Môn: CASIO
Đạt giải Khuyến Khích
    
Lâm Ánh Hồng
Môn: VHCT
Đạt giải Khuyến Khích
      
Châu Lâm Huỳnh Như
Môn: VHCT
Đạt giải Khuyến Khích
      
------------------------------
     Điền kinh cấp huyện
Năm học 2016-2017
    
Huỳnh Tuấn Văn
Chạy 1500m Nam
Đạt giải Nhất
    
Lý Thị Ngọc Hằng
Chạy 800m Nữ
Đạt giải Nhất
    
Dư Thị Kiều Trang
Ném bóng Nữ
Đạt giải Nhất
       
Nguyễn A Liêl
Nhảy cao Nam
Đạt giải Ba
    
Lê Đại Lợi
Bơi lội Nam
Đạt giải Nhất
    
Lâm Thị Thu Tuyền
Bơi lội Nữ
Đạt giải Nhì
    
Lý An Khang
Bơi lội Nam
Đạt giải Ba
    
Tạ Thị Thu Yến
Bơi lội Nữ
Đạt giải Nhất
            
------------------------------
     HSG Cấp Tỉnh
Năm học 2016-2017
    
Tạ Thị Thu Yến
Môn: Lịch sử
Đạt giải Ba
    
Quách Thanh Tùng
Môn: Lịch sử
Đạt giải Khuyến Khích
    
Ông Nguyễn Thanh Nhựt
Môn: CASIO
Đạt giải Ba
    
Trương Nhân Hào
Môn: CASIO
Đạt giải Khuyến Khích
    
------------------------------
     Điền kinh cấp Tỉnh
Năm học 2016-2017
    
Tạ Thị Thu Yến
Bơi lội Nữ
Huy Chương Bạc
    
Lý Thị Ngọc Hằng
Chạy 800m Nữ
Huy CHương Bạc
    
Dư Thị Kiều Trang
Ném bóng Nữ
Huy Chương Đồng
        
------------------------------
         HSG Cấp huyện
Năm học 2015-2016
     Nguyễn Quang Đại
Môn: Tiếng Anh
Đạt giải Ba
    
Sơn Ke Col Ly Dal
Môn: GDCD
Đạt giải Ba
    
Nguyễn Văn Lộc
Môn: Lịch sử
Đạt giải Khuyến Khích
    
Huỳnh Ngọc Anh
Môn: Ngữ văn
Đạt giải Khuyến Khích
    
Nguyễn Thị Cẩm Bình
Môn: Sinh
Đạt giải Khuyến khích
    
Tiêu Kim Hảo
Môn: Toán 9
Đạt giải Khuyến khích
    
Tô Thị Mỹ Chi
Môn: VHCT
Đạt giải Khuyến khích
    
Trần Thị Bé Chi
Môn: VHCT
Đạt giải Khuyến khích
    
Tiêu Kim Hảo
Môn: Casio
Đạt giải Khuyến khích
    
Quách Huỳnh Diệp
Môn: Casio
Đạt giải Ba
       
------------------------------

         HSG Cấp tỉnh
Năm học 2015-2016
     Nguyễn Quang Đại
Môn: Tiếng Anh
Đạt giải Nhì
    
Sơn Ke Col Ly Dal
Môn: GDCD
Đạt giải Ba
    
Quách Huỳnh Diệp
Môn: Casio
Đạt giải Khuyến Khích
            
------------------------------

           HSG Cấp huyện
Năm học 2014-2015
     Nguyễn Quang Đại
Môn: Tiếng Anh
Đạt giải Khuyến Khích
    
Tiêu Kim Hảo
Môn: Toán 8
Đạt giải Nhì
    
Quách Huỳnh Diệp
Môn: Toán 8
Đạt giải Khuyến Khích
    
Huỳnh Hồ Anh Kiệt
Môn: VHCT
Đạt giải Khuyến Khích
    
Lê Thị Ngọc Nhẩn
Môn: VHCT
Đạt giải Khuyến khích
       
------------------------------

         HSG Cấp huyện
Năm học 2013-2014
     Tô Thanh Tuấn
Môn: Hóa học
Đạt giải Khuyến Khích
    
Thạch Thị Cẩm Lan
Môn: Ngữ Văn
Đạt giải Khuyến Khích
    
Tạ Thanh Tân
Môn: Tiếng Anh
Đạt giải Ba
    
Nghiêm Cư Thái Bảo
Môn: Tiếng Anh
Đạt giải Khuyến Khích
    
Đào Thị Hồng Yến
Môn: Vật lí
Đạt giải Khuyến Khích
       
------------------------------
        

 

    

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Video clip
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 67
Tháng 11 : 134.576
Năm 2022 : 1.026.637